Sintech wijst iedereen de weg

Veelal vinden werkzaamheden aan de weg plaats op een locatie waar geen vaste signalering aanwezig is. Het komt ook voor dat de aanwezige vaste signalering tijdelijk buiten gebruik is. Of dat de onderlinge afstand tussen de vaste signalering te groot is om een juiste afzetting te kunnen maken. Om de weggebruiker toch goed te kunnen informeren, maakt u gebruik van mobiele rijstrook signaleringssystemen van Sintech.

Het drukker wordende verkeer in Nederland vereist continu aanpassingen, verbeteringen en reparaties op of in de nabijheid van het hoofdwegennet. Het verkeer moet bij wegwerkzaamheden in goede banen worden geleid voor zowel de veiligheid van automobilist, als voor de veiligheid van personen die werkzaamheden uitvoeren. De mobiele rijstrooksignalering (Sinti-OPD en/of S69) van Sintech biedt daarvoor de oplossing.

Door de duidelijk zichtbare signaalgevers boven en naast de route wordt de weggebruiker vroegtijdig geïnformeerd. Hierdoor ontstaat een vloeiender doorstroming, waardoor de kans op files en ongevallen kleiner wordt.

Bij Sintech is er de keuze uit het Sinti-OPD signaleringssysteem en/of het S69 signaleringssysteem.

Het Sinti-OPD signaleringssysteem bestaat uit een aanhanger en een skid die direct, voorafgaand aan de werkzaamheden, op de vluchtstrook of stelplaatsen in de berm worden geplaatst en meteen na afloop van de werkzaamheden weer worden verwijderd.

Het Sinti-OPD signaleringssysteem bestaat uit een massieve staander, die in de berm in een pulsbuis of betonblok wordt geplaatst en een ligger met daaraan de signaalgevers.

Omdat het in een aantal gevallen niet wenselijk is dat de vluchtstrook niet beschikbaar is als rijstrook of als vluchtstrook voor de hulpdiensten, maar men toch de beschikking wil hebben over een snel (ver)plaatsbaar multifunctioneel rijstrook signaleringssysteem dat geschikt is voor het markeren van 3 rijstroken zonder vluchtstrook of 2 rijstroken en de vluchtstrook, waarbij de vluchtstrook vrij blijft, is het Sinti signaleringssysteem ontwikkeld.

Verkeerstechnisch kunnen Sinti-OPD signaleringssysteem dienen als vervanger van de reeds bestaande Mobiele varianten, of als aanvulling op bestaande verkeerssignalering, bijvoorbeeld in situaties waarin het verkeer over de vluchtstrook geleid wordt.

Bij Sintech is doorstromen agressie voorkomen!
Bij (weg)werkzaamheden is voor de wegbeheerder de doorstroming van het verkeer essentieel. De weggebruiker moet dan ook zomin mogelijk hinder ondervinden van wat er op dat moment gebeurt.

De aannemer dient echter te zorgen voor een veilige werkplek voor zijn medewerkers maar ook voor een veilige route van weggebruikers. Daarnaast moet hij ook nog een stuk werk kunnen leveren. Dit lijken allemaal tegenstrijdige belangen waar terdege rekening mee moet worden gehouden.

In veel gevallen dient het verkeer langs het werkvak en/of op de omleiding daarom geregeld te worden. Hiervoor dient een tijdelijke verkeersregelinstallatie. Soms kan dit, voor een enkele dag, met een simpele om en om regeling met radiografische verkeerslichten maar bij complexere situaties waarbij ook voetgangers en/of (brom)fietsers meegeregeld moeten worden voldoet dit niet meer. Er dient dan een verkeersregelinstallatie met kabels toegepast te worden.

Wij verhuren, plaatsen, onderhouden en verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallaties. Van een 'simpele' om-en-om regeling tot een tijdelijke regeling op een kruispunt.

Deze tijdelijke installaties kunnen daarbij ook voorzien worden van infrarood, radar, video en lus-detectie. Tevens ondersteunen de verkeersregelautomaten ook het veelal gebruikt KarII en VecomIII. Dit alles naar de wens van de klant. Bij de tijdelijke installaties van Sintech worden de nieuwste gecertificeerde verkeersregelautomaten ingezet.

Ook voor situaties waar een tijdelijke verkeersregelinstallatie of alleen een tijdelijk verkeersregeltoestel nodig is, bijvoorbeeld bij schade (aanrijdschade / brand) of een evenement kunt u bij ons terecht. Dit kan zijn voor een VOP/GOP tot regelingen met 36 signaalgroepen.

Stel een vraag

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
: